Sponsoring

Dank aan opdrachtgevers

Ook het jaar 2021 was een turbulent jaar, waarin het coronavirus met alle gevolgen van dien zijn sporen naliet. Hoopvolle en tegenvallende ontwikkelingen wisselden elkaar af.  Dat geldt ook voor de opdrachtgevers van Rendin. In sommige gevallen versnelden projecten en in andere gevallen zorgden omstandigheden voor vertraging.

Zo aan het einde van het jaar is het een moment om te reflecteren op het achter ons liggende jaar. We kunnen- ondanks alle omstandigheden - terugzien op een goed jaar, waarin een aantal projecten bij bestaande opdrachtgevers doorliepen. Daarnaast zijn we ook betrokken bij nieuwe projecten bij nieuwe opdrachtgevers. Deze afwisseling blijft boeien en inspireren.

We zijn alle opdrachtgevers zeer erkentelijk voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. Om onze waardering te laten blijken, hebben we nagedacht over passende relatiegeschenken. Rendin heeft er ook dit jaar voor gekozen om de waardering te laten blijken door hulp aan onze naasten.

In de achterliggende jaren was dat afwisselend in binnen- en buitenland. Dit jaar is het voor de verandering op het water. De keuze is gevallen op Mercy Ships, dat volop bezig is met de laatste voorbereidingen om een nieuw ziekenhuisschip in in gereedheid te brengen, namelijk de 'Global Mercy'.

De Global Mercy is het grootste ziekenhuisschip ter wereld en zal naast het huidige ziekenhuisschip Africa Mercy gaan opereren. De Global Mercy is niet alleen bedoeld voor het uitvoeren van operaties en allerlei medische behandelingen, maar ook voor het trainen van de lokale medici. Zo kan het schip niet alleen door behandelingen, maar ook door trainingen een blijvende impact hebben nog lang na het vertrek naar een andere plaats. Rendin draagt daar graag aan bij.

Rendin: voor uw rendement!