Aanpak

De kracht van Rendin is gelegen in de onconventionele kijk op uw organisatie. Door de combinatie van gedegen technische kennis en bedrijfskundig inzicht is Rendin in staat u een pragmatisch advies te bieden met een hoog realiteitsgehalte.

U verwacht immers geen dikke rapporten, uitgebreide memo’s of tijdverslindende heisessies. U bent degene die uw organisatie het beste kent, dus daarover hoeft Rendin u niets te vertellen. U wilt graag weten hoe u uw bedrijfsprocessen het meest efficiënt vormgeeft. Of wat u kunt besparen door uw aanpak te wijzigen. Of hoe u door innovatie een voorsprong kunt nemen.

Uiteraard wilt u vooraf weten wat u kunt verwachten. Rendin komt graag vrijblijvend langs om de vraagstukken en de mogelijkheden te bespreken. U ontvangt van Rendin een heldere offerte, waarin in het kort de situatie, de aanpak, de doorlooptijd en de kosten vastgelegd zijn.

Rendin werkt volgens de voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), Herziening 2013

DNR 2011 Herziening 2013
PDF – 142,0 KB 1293 downloads

Kernwoorden

  • Rendement
  • Innovatie
  • Pragmatisch
  • Flexibel
  • Samenwerken

Rendin werkt pragmatisch

prag·ma·tisch bn, bw gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk

Volgens www.vandale.nl. Precies zoals Rendin werkt

Privacy Statement

Rendin helpt bedrijven om productieprocessen en logistieke processen efficiënt in te richten. Aan het inrichten van deze processen gaat een traject vooraf van analyseren, concepten bedenken, oplossingen vinden en oplossingen uitwerken. Dat traject kan niet zonder gegevens en verwerking van gegevens.

In verreweg de meeste gevallen gaat het daarbij om andere gegevens dan persoonlijke informatie. Vertrouwelijk omgaan met alle persoons- en bedrijfsgegevens is een fundamentele vereiste voor alle projecten die Rendin doet.

Op beperkte schaal vallen de gegevens die Rendin nodig heeft voor de projecten in de categorie persoonlijke gegevens. Het gaan dan vooral om namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen.

Op bedrijfsniveau gaat het bij opdrachtgevers om bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummers, website en e-mailadressen. Deze zijn o.a. nodig voor de factureren. Bij leveranciers gaat het daarnaast nog om bankrekeningnummers e.d., zoals deze op de facturen vermeld staan.

Verder vermeldt Rendin een korte omschrijving van de projecten op de website met daarbij - in veel gevallen - een link naar de website van de betreffende opdrachtgever.

Rendin draagt zorg voor passende maatregelen om bedrijfs- en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Als iemand die direct verbonden is aan een van de opdrachtgevers of leveranciers van Rendin gericht wil weten of zijn of haar gegevens bij Rendin opgeslagen zijn, dan kan hij of zij contact opnemen met Martin de Jong. Hetzelfde geldt voor een verzoek om persoonlijke gegevens te verwijderen. Zie voor de contactgegevens de contactpagina.

Rendin: voor uw rendement!