Transterminal Dordrecht (TTD) verzorgt de fysieke handling van bulk- en stukgoederen. Het gaat hierbij vooral om de op- en overslag, het mengen en het verpakken van meststoffen. TTD heeft daarvoor een groot terrein, gelegen in de zeehaven van Dordrecht.

Groei vraagt aanpassingen

De activiteiten zijn in de jaren '80 begonnen in een voormalige scheepshal en in de loop van de tijd is er steeds meer terrein in gebruik genomen en is het aantal hallen toegenomen. In die hallen worden bulkproducten opgeslagen, gezeefd en gemend en wordt product verpakt in zakken en bigbags. TTD is flexibel ingesteld en kan een grote verscheidenheid aan producten leveren in een grote verscheidenheid aan verpakkingen. De groei van de activiteiten is zichtbaar op het terrein.

Renovatie en herinrichting

Om verdere groei mogelijk te maken, heeft TTD besloten om gebouwen te renoveren en gehele opzet van de installaties voor transport en verpakking opnieuw in te richten. Voor de bouwkundige activiteiten wordt samengewerkt met Van Vliet Bouwmanagement. Voor herinrichting van de installaties voor transport en verpakking heeft TTD aan Rendin gevraagd om bij te dragen.

Rendin heeft de stromen in kaart gebracht en in korte tijd concepten uitgewerkt voor het geheel aan bufferbunkers, opstelling van de opzaklijnen, transportbanen, etiketteerders, palletizers en wikkelmachine, rekening houdend met de randvoorwaarden van de huidige gebouwen en de te voorziene wijzigingen daarin. Bij de uitwerking heeft Rendin gezocht naar oplossingen die overzicht geven over de processen, minimaal ruimtegebruik, korte loopafstanden en flexibiliteit in opstellingen.

Rendin heeft deze oplossingen gevisualiseerd in 3D modellen, zodat de haalbaarheid en de wenselijkheid niet alleen in het platte vlak, maar ook ruimtelijk gevisualiseerd en geëvalueerd konden worden.

Website TTD