Sponsoring

Dank aan opdrachtgevers

Het jaar 2020 was een turbulent jaar, waarin het coronavirus met alle gevolgen van dien zijn sporen naliet.  Aan het einde van het jaar is het een moment om te reflecteren op het achter ons liggende jaar. In april leken voor Rendin vrijwel alle projecten stil te vallen. Het stemt tot verwondering, dat ook daar weer snel een wending in kwam, zodat we - ondanks alle omstandigheden - evengoed kunnen terugzien op een goed jaar.

We zijn alle opdrachtgevers zeer erkentelijk voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. Om onze waardering te laten blijken, hebben we nagedacht over passende relatiegeschenken. Rendin heeft er ook dit jaar voor gekozen om de waardering te laten blijken door hulp aan onze naasten.

Dit jaar blijft het binnen de landsgrenzen en is de keuze gevallen op de RD-actie 2020 'Help mee opnieuw beginnen'. Bij deze actie werkt Stichting Draagt Elkanders Lasten samen met de organisaties Gevangenenzorg Nederland, Stichting Ontmoeting en Scharlaken Koord, die waardevolle hulp bieden onder gevangenen, dak- en thuislozen en prostituees.

Juist in deze tijd is het zo belangrijk om naar elkaar om te zien. Niet alleen naar degenen dichtbij die het goed hebben, maar ook in het bijzonder naar degenen die in moeilijke en vaak uitzichtloze situaties zitten. Hen willen we steunen om een nieuw begin te kunnen maken. Tegelijkertijd willen we hiermee ook de talloze vrijwilligers een steuntje in de rug geven die zich dagelijks voor deze organisaties inzetten. 

Rendin: voor uw rendement!